Gassen in containers

Om overlast van ongedierte te voorkomen, kunnen containers gevuld worden met een toxisch gas. Welke procedures daarvoor van belang zijn vindt u hier.

 

Gasmeting

Bij een gasmeting wordt er gecontroleerd of de waarden van een aantal stoffen binnen de gestelde normen zijn. Dit worden ook wel de grenswaarden genoemd. Als dit het geval is, dan kan de container veilig worden betreden.

 

Rapport van de gasmeting

Als er tijdens de meting blijkt dat er gassen in de container met een te hoge concentratie aanwezig zijn, dan wordt deze afgekeurd zodat deze niet betreden kan worden. Het resultaat van de meting wordt opgenomen in een rapport. De container zal eerst ontgast moeten worden voordat deze betreden kan worden.

 

Ontgassen van een container

Als bij een gasmeting blijkt dat er schadelijke gassen in te hoge concentraties aanwezig zijn, dan dient een container ontgast te worden. Dit gebeurt onder toezicht en afhankelijk van de lading en de aangetroffen gassen en de omgeving wordt dit op uw eigen locatie of op een aangewezen gasvak uitgevoerd.

 

Ontgassen kan in grote lijnen op twee verschillende manieren. Of door simpelweg de deuren te openen en door natuurlijk ventilatie de gassen te laten afvoeren. Of door het aansluiten van mechanische ventilatie waardoor de lucht in de container wordt vervangen door verse schone lucht.

Andere zaken die essentiëel zijn

Een aantal andere belangrijke kenmerken die bij een transport van belang is, wordt op deze website belicht. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht.

Incoterms

Incoterms regels (International Commercial Terms) zijn een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij transport van goederen.

 

LEES VERDER

Containergrootte

In de transportwereld wordt er gebruikt gemaakt van een aantal verschillende soorten containers. Een uitgebreid overzicht vindt u op onze website.

 

LEES VERDER

Palletgrootte

Net zoals bij containers zijn er verschillende soorten pallets. Deze soorten verschillen qua afmetingen van elkaar. Een overzicht van de soorten vindt u op deze website.

 

LEES VERDER

Douanezaken

De taken en de bevoegdheden van een douanedienst verschillen vaak nogal per land. In de meeste gevallen is de douane belast met het innen van invoerrechten.

 

LEES VERDER